SPITEXCARE – Nega i podrška kod kuće

SPITEXCARE – ŠTA RADIMO?

SPITEXCARE možete naručiti, na primer, u slučaju fizičkih i psihičkih bolesti, nezgoda, problema nakon porođaja ili poteškoća tokom trudnoće.

DOMAĆINSTVO ILI NEGA–DA LI VAM JE POREBNA POMOĆ?

Kvalifikovani stručnjaci neguju, pomažu i brinu se o ljudima svih starosnih dobi, u njihovoj kući. SPITEXCARE takođe podržava i rasterećuje članove porodice i rođake koji su preuzeli negu.

Ein älteres Paar steht lächelnd in der Türöffnung ihres Hauses, beide mit Gehhilfen. Sie stehen vor einer dunklen Haustür.

SpitexCare usluge i ponude

Nega, pomoć, briga i podrška kod kuće:

 • analiza potrebe za negom

 • saveti, mentorstvo u vezi s ponudama

 • pomoć pri održavanju higijene i nezi tela

 • pomoć pri unapređivanju i održavanju pokretljivosti

 • (ustajanje iz kreveta ujutru i nameštanje za spavanje uveče)

 • priprema i davanje lekova

 • terapija / lečenje bola

 • obrada rana

 • medicinsko praćenje, kao npr. merenje šećera u krvi i krvnog pritiska itd.

 • podrška umirućima

Podrška u domaćinstvu

 • pomoć u čišćenju domaćinstva

 • pomoć prilikom kupovine

 • priprema doručka, ručka i/ili večere

 • pranje veša

Pružanje:

 • usluga obezbeđivanja obroka

 • usluge praćenja i vožnje (kod lekara, u kupovinu)

 • ortopedska i druga pomagala (npr. štake, inhalacioni uređaji ili invalidska kolica) – za iznajmljivanje

Pružaju se i druge usluge kao što su psihijatrijska nega, nega osoba obolelih od raka ili neizlečivih bolesti.

USLUGE KASE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA:

Usluge medicinske nege plaća obavezno zdravstveno osiguranje. Ovo zahteva recept od lekara koji propisuje Spitex negu.

Frau berührt Seniorin an der Schulter, im Vordergrund 90% Banner

ŠTA NE PLAĆA KASA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA?

Pomoć u vođenju domaćinstva ne plaća kasa zdravstvenog osiguranja. Za to je kod mnogih kasa zdravstvenog osiguranja moguće zaključivanje dodatnog osiguranja. Informišite se u svojoj kasi zdravstvenog osiguranja. Ukoliko primate dodatnu pomoć, opština često plaća jedan deo troška za pomoć u vođenju domaćinstva.

ŠTA NAŠ NALOGODAVAC MORA SAM DA PLATI?

 • 10% troškova usluga nege (participacija zdravstvenog osiguranja)
 • godišnju franšizu (participacija) kasi zdravstvenog osiguranja
 • učešće pacijenata u troškovima usluga nege (u zavisnosti od kantona ‒ maksimalno CHF 15,95 dnevno)
 • troškove potrebni za pomoć u vođenju domaćinstva
Bild Zeigt Karte der Schweiz, in der der Kanton Zürich blau hervorgehoben ist

SpitexCare nalazi se u kantonima Cirih

Vaših 5 prednosti u SPITEXCARE:

 • 1.

  Privatni Spitex je individualniji, mobilnijii prilagodljiviji

 • 2.

  Privatni Spitex nije skuplji

 • 3.

  Privatni Spitex mora pružiti još više vrednosti i dokaza o kvalitetu

 • 4.

  Privatni Spitex je bliži i ličniji

 • 5.

  Privatni Spitex orijentiše se prema ljudima koje neguje, a ne samo prema „efektivnoj potrebi“